A AGROECOLOXÍA, CHAVE PARA O DESENVOLVEMENTO DA GALICIA RURAL

Autor: Lino Fortes Pousa,  Botánica II: Arquegoniadas (2º Grao de Bioloxía),  Profesora: Marisa Castro.  O gando mantíñase principalmente no monte, unhas 936 hectáreas. Cando unha vaca paría quedaba na casa e pacía nos mellores prados mentres daba leite e mantiña o becerro, pero cando se vendía o becerro e o leite empezaba a escasear, a…