DIÁLOGOS UNIVERSIDADE/MAIORES NO SÉCULO XXI

SANTIAGO DE COMPOSTELA, venres, 11 de marzo de 2022.  As xeracións de maiores do século XXI demandan un novo concepto de xubilación, considerado como unha situación administrativa, na que os proxectos de vida continúen coa finalidade de realizar actividades de aprendizaxe, fortalecemento de competencias, gozar dun lecer satisfactorio; cunha vida activa e participativa no ámbito…