En el Aula Social del Programa de Mayores de Vigo el  Miércoles 7 de marzo

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la conferenciante desarrollará la ponencia: 

“CAMIÑO HACIA A IGUALDADE”. 

Vídeo

Aula 01 de la EUEE

Torrecedeira 105, Vigo

Hora:16:30 h a 17:30 h

Ponente: Rosa Fontaíña Pazos

Na actualidade , dende o ano 1998, coodenadora e voceira da Rede de Mulleres contra os Malos Tratos
Trinta anos de militancia, loitando pola igualdeda, contra as inxustizas sociais.

Dende os comezos no ano 1988 non deixou de loitar polos mesmos obxectivos : Xustiza Social é igualdade de xénero.

Da asociación vecinal, nos comezos ,a:
-Responsable de das Áreas de Muller e consumo Na Federación Eduardo Chao, Confederación Galega e Confederación Española.
-Dirixente do Equipo Asesor da Confederación Española de Mulleres Veciñais.
-Responsable do equipo técnico de Consumidores y Vecinos da Confederación Española
-Consejera dos plenos do Ministerio de Sanidade e Consumo durante 4 anos

1 Comentario

  1. Nik aspalditik ezautzet Maite ta beti euki det susmue trans genero bat danana. Azkena hitzeiten eon ginenien, komentau zin nola ikaslien problematikiatik idazten hasi zan, batematek iritzi baten bitartez beak bere sexualidadien ingurun zeuzken dudak argituko zixkulakuen. Maiteten komentayo traszendental horri eskerrak ematexkot bihotzez, ikasleriyen problematatik aldendu ta maiten nortasunei genero perspektibatik, hau da, objetuekin guztiz bat datorren modu koherente batetik opinatzeatik. Trans generuen problematikak abordatzeko, holako geyo ber ditugu. Ta zer esanik ez, problematika realai erantzuteko gaitasun mota hau da zabaldu ber deuna.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

limpiar formularioPost comment